Jueves, 29 de Julio del 2021

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png
There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png
There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png
There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png

Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. nova venta

Descargar PDF

 

Corrección de erros.-Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. nova venta

 Descargar PDF

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png
There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png

Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. nova venta

 
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png
There was a problem loading image http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/contenidoEstatico/imagenes/publico/icos/icono_nueva_ventana.png

Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. nova venta

2010 Asociación Gallega de Guardas Particulares de Campo - Email: contacto@guarderiogalego.es
Diseñado por Ritech